team page1
دکتر علی لطفی مدیر عامل تیم‌شیم Ali Lotfi Managing Director
دکتر علی لطفی

امیر تیم شیم

معامله گر بورسی با سرعت کورسی

IMG_1296
   میثاق نعمت گرگانی

    داروغه گوگل

بدون تایید داروغه رفتن هر چیزی رو سایت دروغه

     مهرشاد امیر رودباری

     مسی تیم شیم

یه بارسلونا است و مسیش، یه تیم شیم است و مهرشادش

IMG_1298
 حامد روحی | طراح تیم شیمی

با سر و فکری درخشان خلاق و گوهرافشان

IMG_1297
علیرضا رحیمی

آچار فرانسه

همه فن حریف تیم شیم